Tag Archives: Kübizm

Kübizm

David Hockney’e ait bir foto kolaj çalışması.

Kübizm temelde resim sanatında var olan bir akımdır. Kübizm Pablo Picasso’nun Paris’e gelip Ravignon sokağında 13 no’lu daireye taşınması ile başlar. Bu daire rüzgarlı havalarda beşik gibi sallanan Seine (Sen) nehri üzerinde çamaşır toplayan ve temizleyen teknelere benzediği için “tekne-gemi” ismi ile tanınmıştır. Bu dairede pek çok ressamın ve 1912 yılına kadar da Picasso ve Max Jacob’un oturduğu bilinir. Aynı zamanda tekne-gemi, o devrin hemen hemen bütün sanatçıların toplantı yeri olarak da kullanılmıştır.

Kübistler nesneleri geometrik şekiller olarak görmüşlerdir. Cisimler parçalanır , dışa katlanıp açılır, değişik yönlerden gösterilir.
Continue reading »
Share Button
Posted in Fotoğraf Akımları Also tagged , , |