Tag Archives: Dışavurumculuk

Ekspresyonizm

Wols, Alman ressam ve fotoğrafçı olan Alfred Otto Wolfgang Schulze’nin takma adıdır.

Natüralizm ve empresyonizme bir tepki olarak doğmuş olan ekspresyonizm (dışavurumculuk ya da anlatımcılık), sanatçının birey olarak duygularını anlatarak dışa vurması olarak ifade edilmektedir. Ekspresyonistler, dış dünyanın nesneleri ya da olaylarıyla ilgilenmekte, nesneyi parçalayıp onun arkasındaki gerçeği yakalamak istemektedirler.

Joel Peter Witkin: ‘Fotoğraflarımın bir kişinin ölümden önce gördüğü veya hatırladığı son şey kadar güçlü olmasını istedim.’

20. yüzyıl başlarında İskandinav (Norveç, İsveç) ve bazı Alman sanatçılarının oluşturdukları ve geliştirdikleri bir sanat hareketi olan ekspresyonizm, çağının psikolojik, ekonomik, politik ve dinsel sorunlarını, insanı ve yaşamın dramını dile getirmeye çalışmıştır.

Continue reading »
Share Button
Posted in Fotoğraf Akımları Also tagged , , |