Bursa’nın Sultanları

Osmanlı İmparatorluğunu 1299-1922 yılları arasında yöneten 36 padişahtan ilk altısının kabri Bursa’da Bulunmaktadır. İşte Bursa’nın Sultanlarının türbeleri…

1. Osman Gazi Han

OSMAN GAZİ TÜRBESİ

Kabri Bursa’da Osman Gazi Türbesi’ndedir.

2. Orhan Gazi Han

ORHAN GAZİ TÜRBESİ

Bursa’da Orhan Gazi Türbesi’ndedir.

3. I. Murad Han

MURAD HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ

Savaş meydanında şehit olan Birinci Murad’ın iki adet kabristanı bulunmaktadır. Sultan Murad’ın bir kabri Bursa Çekirge’de Murâd-ı Hüdâvedigâr Türbesi’ndedir. Diğeri ise Kosova’dadır. 

4. I. Bayezid Han

YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ

Kabri Bursa’da Yıldırım Bayezid Türbesi’ndedir.

5. I. Mehmed Han

YEŞİL TÜRBE

Çelebi Mehmed Han’ın kabri Bursa Yeşil Türbe’dedir.

6. II. Murad Han

MURADİYE TÜRBESİ

Kabri, Bursa’nın Muradiye semtindedir.

II. Murad’ın oğlu II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) ve sonraki padişahların mezarları İstanbul’dadır. Sadece son Osmanlı Sultanı Vahideddin Han’ın kabri Şam’da Sultan Selim Camii kabristanındadır.  

Share Button
This entry was posted in Belgesel Fotoğraf, Fotoğraf Hikayesi, Fotoğraf Sunumu, Fotoğraflar and tagged , , , , , .